what is your major malfunction là gì

what is your major malfunction là gì

what is your major malfunction có nghĩa là

một câu hỏi yêu cầu những người vì một số lý do (thường là sự lười biếng cực độ hoặc thiếu thông minh), những người không thể có vẻ nhưLàm những điều đơn giản.

Đến từ chiếc áo khoác kim loại đầy đủ của Stanley Kubrick – Câu hỏi đầy đủ là “Sự cố Sự cố chính của bạn, Numbuts?”

ví dụ

Rác đã chồng chất trong ba ngày và litterbox đã được thay đổi trong tuần trước!Sự cố chính của bạn là gì?

admin