What Is The Meaning Of ” Burst Into Flames Là Gì Trong Tiếng Việt?

The Boeing 737 overshot the hilltop runway as it tried to land and burst into flames in a valley beyond .

Bạn đang xem: Burst into flames là gì

Chiếc Boeing 737 lao khỏi đường băng trên đỉnh đồi khi nó cố hạ cánh và bốc cháy ở thung lũng bên dưới .Off Hagushi Beach on 12 May, she fired 16 rounds at an enemy plane which burst into flames and crashed.Ngoài khơi bãi Hagushi vào ngày 12 tháng 5, nó bắn phát đạn pháo vào một máy bay đối phương khiến nó bốc cháy và rơi.”Cause I”m pretty sure merging with Stein and randomly bursting into flames sounds like the biggest ” swipe left ” of all time.Bởi vì tôi khá chắc là hợp thể với giáo sư Stein và tự dưng bốc hỏa nghe giống một cú ” từ chối ” mạnh đấy.Our plane was hit by attacking planes and soon burst into flames, and the pilot told us to prepare to jump.Máy bay của chúng tôi bị các chiếc máy bay khác tấn công và chẳng bao lâu bốc cháy và người phi công bảo chúng tôi phải chuẩn bị để nhảy ra ngoài.

Xem thêm: Gái Đẹp Đưa Đò Bến Hạ – Lời Bài Hát Cô Lái Đò Bến Hạ

If the vehicle sustains excessive damage (either by crashing into other vehicles or traversing into water), it will burst into flames and subsequently explode.Nếu phương tiện bị hư hại quá mức (do va chạm các loại phương tiện khác hay đi ngang qua mặt nước), nó sẽ bốc cháy dữ dội rồi phát nổ.That day, the last bullet I shot hit the small orange light that sat on top of the target and to everyone”s surprise, especially mine, the entire target burst into flames.Hôm đó, viên đạn cuối cùng mà tôi bắn đã trúng chiếc đèn màu cam nằm trên đỉnh mục tiêu và trong sự kinh ngạc của mọi người, đặc biệt là của tôi mục tiêu nổ tung.In the case of the Ford Pinto (where, because of design flaws, the Pinto was liable to burst into flames in a rear-impact collision), the company decided not to issue a recall.Trong trường hợp của Ford Pinto (ở đâu, bởi vì các lỗ hổng thiết kế, Pinto đã chịu bật lửa trong một vụ va chạm phía sau tác động), quyết định của công ty không phát hành thu hồi.The aircraft was flying through a hailstorm for the last 32 seconds of its ill-fated flight when it was seemingly taken down by a wind shear, hit tree tops, impacted terrain in a swamp located 3.8 nautical miles (7.0 km; 4.4 mi) ahead of the runway threshold, broke up as it crash landed and burst into flames, leaving a path of debris and flaming fuel 100 feet (30 m) wide and 0.8 nautical miles (1.5 km; 0.92 mi) long.Chiếc máy bay đang bay qua một trận bão lớn cho 32 giây cuối cùng của chuyến bay xấu số của nó khi nó được dường như bị kéo xuống bởi một cắt gió, nhấn ngọn cây, địa hình ảnh hưởng trong một đầm lầy nằm 3,8 hải lý (7,0 km; 4,4 mi) về phía trước ngưỡng đường băng, chia tay vì nó sụp đổ xuống và bốc cháy, để lại một con đường của các mảnh vụn và rực nhiên liệu rộng 100 feet (30 m) và rộng 0,8 hải lý dài (1,5 km; 0,92 dặm).The book adds: “The flames could also be seen as flowers that burst into bloom in the sunlight of the divine presence.”

admin