Vở bài tập Toán lớp 4 tập 2 Bài 150 trang 81

Vở bài tập Toán lớp 4 tập 2 Bài 150 trang 81

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

Thực hành đo độ dài

Yêu cầu: Đo độ dài đoạn thẳng (khoảng cách giữa hai điểm) trong thực tế.

Chẳng hạn: Đo chiều dài, chiều rộng phòng học hoặc chiều dài bảng lớp học, khoảng cách giữa hai cây, …

Chuẩn bị: – Thước dây cuộn (hoặc đoạn dây có đánh dấu từng mét).

– Một số cọc để cắm mốc.

– Giấy, bút để ghi chép.

Thực hiện: Mỗi học sinh đo trực tiếp rồi ghi kết quả :

– Chiều dài phòng học : ……………

– ……………………………………………

Phương pháp giải:

Dùng thước để đo và ghi kết quả vào bảng.

Lời giải chi tiết:

Dùng thước để đo và ghi kết quả vào bảng

Ví dụ:

Chiều dài của bảng

Chiều rộng của bảng

Chiều rộng phòng học

Chiều dài phòng học

2m

1m

7m

12m

Bài 2

Tập ước lượng độ dài

Nhiệm vụ: Đi 10 bước dọc thẳng sân trường ròi ước lượng độ dài đoạn thẳng đi được.

Thực hiện: Mỗi học sinh thực hiện nhiệm vụ trên rồi ghi kết quả :

10 bước chân của em đi được quãng đường dài khoảng ……

Phương pháp giải:

Bước 10 bước dọc theo sân trường cho thật thẳng, sau đó ước lượng xem đoạn thẳng đi được dài bao nhiêu mét và kiểm tra lại bằng thước dây.

Lời giải chi tiết:

Ví dụ mỗi bước chân em khoảng 20cm thì độ dài quãng đường em đi được là:

20× 10 = 200 (cm)

Loigiaihay.com

admin