uncle rob là gì – Nghĩa của từ uncle rob

uncle rob là gì – Nghĩa của từ uncle rob

uncle rob có nghĩa là

cho ai đó một người bẩn thỉu sanchez giống với ria mép của robert e. lee.

ví dụ

sau khi được đưa ra một chú rob josh trông giống như anh ấy đã sẵn sàng để thắng trở lại miền Nam.

uncle rob có nghĩa là

chú robbiệt danh được cung cấp cho một người quá tuyệt để sử dụng bất kỳ biệt danh nào khác cho

ví dụ

robert chỉ là quá tuyệt cho trường học!”
“Vâng, anh ấy, chúng tôi cũng có thể chỉ cần gọi anh ấy là chú Rob!”

uncle rob có nghĩa là

Chúng tôi’ ve tất cả đều có một
Người không thể giữ miệng đóng cửa và vẫn nghĩ rằng 1940

ví dụ

có thể chú vợt Rob giữ miệng Tắt?

uncle rob có nghĩa là

hiển thị muộn sớm .

ví dụ

chú rob luôn hiển thị muộnbỏ qua Bên sau

uncle rob có nghĩa là

anh ấy là kiểu chú bum

Ví dụ

“Bác Rob! Xuống bum của tôi! “

admin