tydus là gì – Nghĩa của từ tydus

tydus là gì – Nghĩa của từ tydus

tydus có nghĩa là

tydus có nghĩa là khổng lồ tuyệt vời chiến binh.Mạnh mẽ, đẹp trai, người bảo vệ của người dân.Bạn tốt.Đáng tin cậy.Chân thành

ví dụ

tất cả mọi người mong muốn họ đã có một TYDUS trong Góc của họ.TYDUS bảo vệ bạn bè khỏi tác hại.

tydus có nghĩa là

quá trẻ không hiểu.Một biến thể của ty, de quá trẻ, thời đại khác nhau.Được sử dụng bởi một thế hệ cũ để giải thích cho một người trẻ hơn mà họ còn quá trẻ khi điều không hiểu, phổ biến hoặc phổ biến.

ví dụ

90’s Guy: OMG POK Émon !!!

Kid trẻ tuổi: Wow đó là shit.

Chàng trai của thập niên 90: Tyde Kid.

bất cứ ai hôm nay: ooh 9/11 … ngày tồi tệ

Thế hệ tương lai: Tại sao?

Bất cứ ai hôm nay: Tydu, Lucky Bastard

admin