Từ trường không tồn tại ở gần

Từ trường không tồn tại ở gần

Phát biểu nào sai? Từ trường tồn tại ở gần

A. một nam châm

B. thanh thủy tinh được nhiễm điện do cọ xát

C. dây dẫn có dòng điện

D. chùm tia điện từ

Lời giải

– Thanh thủy tinh được nhiễm điện do cọ xát thì trên nó có các điện tích nhưng các điện tích này không dịch chuyển nên không có từ trường

Chọn B

Video liên quan

https://www.youtube.com/watch?v=tOulWnOnY3A

admin