Truyền Thái Y (Ngô Kiến Huy) – Cảm âm Sáo Trúc, Cảm âm Kalimba

Truyền Thái Y (Ngô Kiến Huy) – Cảm âm Sáo Trúc, Cảm âm Kalimba

Cảm âm Truyền Thái Y:

 Em gì ơi ! Em nơi nào cho anh biết tên

La sol la ! La sol mi sol la do2 la 

Chẳng biết em đã được ai hôn lấy em mỗi ngày

Do2 re2 re2 re2 do2 re2 re2 mi2 re2 do2 la

Anh gặp em đã nhiều lần nhưng tim rối bời

La sol la la sol mi sol la do2 la 

Vì thế cứ mãi nhìn lén ở phía sau mà thôi

Do2 re2 re2 re2 do2 re2 re2 mi2 re2 mi2 la2

Ngất ngây trời mây

Do2 la sol la 

Khi em nói câu xin chào

Re2 re2 mi2 re2 do2 la

Chàng trai bao lâu theo sau

La re2 re2 re2 re2 re2

Em đã để ý

Re2 re2 do2 mi2

Tiến lại được em

Do2 la sol la

Hương thơm toả thật diệu kì

Re2 re2 mi2 re2 do2 la

Dừng lại một phút

Do2 do2 do2 sol2

Anh muốn nói

Re2 re2 mi2

Truyền thái y đi

La la2 mi2 re2

Anh đã say mất luôn lối về

Re2 do2 re2 mi2 re2 do2 la

Từng tiếng âm thanh

La la2 mi2 re2

kia làm anh đảo điên

Re2 do2 re2 fa2 mi2

Truyền thái y đi

La la2 mi2 re2

Em đẹp như bức tranh Điêu Thuyền

Re2 do2 re2 mi2 re2 do2 la

Nàng đã mang anh 

La la2 mi2 re2

đi về nơi cảnh tiên muôn vạn điều hay

Re2 do2 re2 mi2 re2 do2 la sol la 

Lalalalala papapapa

La la la la, re2 mi2 re2 mi2 re2

Papapapa Truyền Thái Y đi Truyền Thái Y (x2)

Mi2 re2 mi2 re2, sol do2 la sol do2 la

Đắm say giai điệu này cùng nhau em nhé

Mi2 re2 do2 la la la do2 re2 mi2

Chẳng ai có thể chia cách đôi ta

Mi2 re2 do2 la la do2 la la 

Chén rượu cuối cùng lạc vào nơi tiên cảnh

Mi2 re2 do2 la la la do2 re2 mi2 

Em ơi em đừng lo

Re2 re2 re2 do2 re2 

Vì anh ở ngay đây rồi

Do2 re2 mi2 re2 do2 la 

admin