Trên mặt nước có 2 nguồn sóng AB cách nhau 20cm

Trên mặt nước có 2 nguồn sóng AB cách nhau 20cm

Ở mặt nước, tại hai điểm A và B cách nhau 20 cm có hai nguồn kết hợp dao động cùng pha theo phương thẳng đứng, tạo ra sóng có bước sóng 3 cm. Trên đường tròn thuộc mặt nước, có tâm tại trung điểm O của đoạn AB, có đường kính 25 cm, số điểm dao động với biên độ cực đại là

admin