Trả lời câu hỏi trang 79 SGK Khoa học 5

Trả lời câu hỏi trang 79 SGK Khoa học 5

Khoa học lớp 5 bài 38 – 39 tìm hiểu về Sự biến đổi hóa học: Hướng dẫn trả lời câu hỏi trang 79 sách giáo khoa Khoa học 5

Câu hỏi

Trong các trường hợp dưới đây, trường hợp nào có sự biến đổi hóa học? Tại sao?

sự biến đổi hóa học

Giải bài tập khoa học lớp 5 bài 38 – 39

Trả lời

Dựa theo hình ảnh các trường hợp ở trên thì ta nhận thấy hình 1, 4, 5 là có sự biến đổi hóa học xảy ra, các em có thể giải thích như sau:

+ Hình 1 là sự biến đổi hóa học. Vì vôi sống biến đổi chất khác (cụ thể là vôi tôi).

+ Hình 2 không phải là sự biến đổi hóa học. Vì giấy bị xé nhỏ thì vẫn là giấy chứ không phải là chất khác.

+ Hình 3 không phải là sự biến đổi hóa học. Vì hỗn hợp xi măng và cát vẫn chỉ bao gồm xi măng và cát, không xuất hiện chất mới.

+ Hình 4 là biến đổi hóa học. Trộn hỗn hợp xi măng, cát, nước sẽ tạo ra vữa xi măng, là một chất có tính chất khác hẳn các chất ban đầu.

+ Hình 5 là biến đổi hóa học. Dưới tác động của các tác nhân bên ngoài, đinh bị oxi hóa và trở thành một chất khác.

+ Hình 6 không phải là biến đổi hóa học. Thể lỏng hay rắn của thủy tinh thì vẫn chỉ là thủy tinh.

Xem thêm

>>> Bài trước: Câu hỏi trang 78 Khoa học lớp 5

>>> Bài tiếp theo: Trả lời câu hỏi trang 80 SGK Khoa học 5

admin