Tóc layer nam bao nhiêu tiền

Tóc layer nam bao nhiêu tiền

Dịch vụ làm tóc

Các dịch vụ về tóc thông thường như cắt, uốn, duỗi, nhuộm, gội,…. hay thậm chí những kỹ thuật phức tạp như nối tóc, phục hồi tóc hư tổn,….. đều thực hiện được tại Hair Salon Đức Nguyễn mà trực tiếp là Cây Kéo Vàng 2011 Đức Nguyễn cùng các học viên của mình.

BẢNG GIÁ DỊCH VỤ TÓC CỦA HAIR SALON ĐỨC NGUYỄN:

Cắt Nam em bé 60.000 vnđCắt Nam thợ Cắt 80.000 VnđCắt Nam A. Đức Cắt 120.000 vnđCắt Nam Tạo Kiểu Thợ Cắt 90.000 vnđ

Cắt Nam Tạo Kiểu A. Đức Cắt

130.000 vnđ

Cắt mái

30.000 vnđ

Phá đường ngôi

50.000 vnđ

Cắt bé nữ

60.000 vnđ

Cắt em bé

80.000 vnđ

Cắt nữ Thợ cắt

120.000 vnđ

Cắt kẹp cúp thợ Cắt

130.000 vnđ

Cắt nữ A.Đức Cắt

150.000 vnđ

Cắt sấy nữ A.Đức Cắt

170.000 vnđ

Cắt Kẹp Nữ A. Đức Cắt

160.000 vnđ

Cắt sấy nữ Thợ Cắt

140.000 vnđ

Một số mẫu tóc nữ cá tính tại Hair Salon Đức Nguyễn.

Duỗi Cúp TB 800.000 vnđDuỗi Cúp K 1.000.000 vnđDuỗi Cúp CC 1.200.000 vnđDuỗi Thẳng ngang vai TB 400.000 vnđDuỗi Thẳng ngang vai K 600.000 vnđDuỗi Thẳng ngang vai CC 800.000 vnđDuỗi Thẳng dưới vai TB 500.000 vnđDuỗi Thẳng dưới vai K 700.000 vnđDuỗi Thẳng dưới vai CC 900.000 vnđDuỗi Thẳng tóc dài TB 600.000 vnđDuỗi Thẳng tóc dài K 800.000 vnđDuỗi Thẳng tóc dài CC 1.000.000 vnđDuỗi Thẳng Phục Hồi 1.000.000 – 1.200.000 – 1.400.000 vnđ

Một số mẫu tóc duỗi đẹp tại Hair Salon Đức Nguyễn.

Cạo lông mặt

20.000 vnđ

Gội đầu

40.000 vnđ

Gội đầu dầu gội giảm stress

80.000 vnđ

Gội đầu dầu gội Goldwell

100.000 vnđ

Gội đầu dầu gội Goldwell

70.000 vnđ

Gội đầu dầu gội Goldwell

80.000 vnđ

Gội đầu dầu gội silky

80.000 vnđ

Gội đầu massage

50.000 vnđ

Gội đầu nước nóng

20.000 vnđ

Lột mụn

20.000 vnđ

Lột mụn 10

10.000 vnđ

Massage sữa tươi

20.000 vnđ

Tẩy tế bào chết

20.000 vnđ

Tỉa chân mày

10.000 vnđ

Đắp mặt nạ

50.000 vnđ

Dịch vụ gội đầu massage

Hấp dầu Goldwell 2

200.000 vnđ

Hấp dầu Goldwell

250.000 vnđ

Hấp dầu Machiko

100.000 vnđ

Hấp dầu Silky 15

150.000 vnđ

Hấp dầu Silky 2

200.000 vnđ

Hấp dầu tại Hair Salon Đức Nguyễn.

Nhuộm Nam Nửa Đầu

300.000 – 400.000 – 500.000 vnđNhuộm Nam Nguyên Đầu 400.000 – 600.000 – 800.000 vnđNhuộm nữ ngang vai500.000 – 700.000 – 900.000 vnđNhuộm Nữ dưới vai600.000 – 800.000 – 1.000.000 vnđNhuộm Nữ Tóc Dài700.000 – 900.000 – 1.100.000 vnđNhuộm Phục Hồi collagen1.100.000 – 1.200.000 – 1.300.000 vnđNhuộm Phủ Bóng1.300.000 – 1.500.000 – 1.700.000 1.900.000 vnđNhuộm Màu Thời TRang Ngan vai1.000.000 – 1.200.000 – 1.400.000 vnđNhuộm Màu Thời TRang dưới vai1.200.000 – 1.400.000 – 1.600.000 vnđNhuộm Màu Thời TRang tóc dài1.400.000 – 1.600.000 – 1.800.000 vnđNhuộm Nền200.000 – 300.000 – 400.000 vnđPhụ Thu Bonpro – Olaplex300.000 vnđ / 1 lần

Một số mẫu tóc nhuộm đẹp

Phục hồi phủ lụa

200.000 vnđ

Phục hồi collagen – 3

300.000 vnđ

Phục hồi collagen – 4

400.000 vnđ

Phục hồi collagen – 5

500.000 vnđ

Phục hồi collagen – 6

600.000 vnđ

Phục hồi keratin – TB

800.000 vnđ

Phục hồi keratin – TB

900.000 vnđ

Phục hồi keratin – TBK

1.000.000 vnđ

Phục hồi keratin – K

1.200.000 vnđ

Phục hồi keratin – CC

1.400.000 vnđ

Trước và sau khi phục hồi Keratin

Bấm giả

30.000 vnđ

Kẹp cúp

50.000 vnđ

Sấy lọn

50.000 vnđ

Tạo kiểu

60.000 vnđ

Tạo kiểu 70

70.000 vnđ

Tạo kiểu 80

80.000 vnđ

Uốn giả

50.000 vnđ

Uốn Cúp 500.000 – 700.000 – 900.000 vnđUốn Lọn 600.000 – 800.000 – 1.000.000 vnđUốn Dợn sóng 700.000 – 900.000 – 1.100.000 – 1.300.000 vnđ

Uốn cúp lạnh TB

400.000 vnđ

Uốn cúp lạnh K

500.000 vnđ

Uốn cúp lạnh CC

600.000 vnđ

Uốn lạnh lọn TB

400.000 vnđ

Uốn lạnh lọn TBK

500.000 vnđ

Uốn lạnh lọn K

600.000 vnđ

Uốn lạnh lọn CC

700.000 vnđ

Uốn lạnh phủ lụa CC

900.000 vnđ

Uốn nam TB

300.000 vnđ

Uốn nam TBK

400.000 vnđ

Uốn nam K

500.000 vnđ

Uốn nam CC

600.000 vnđ

Uốn Cúp

Uốn dợn


Uốn lọn

BẢNG GIÁ GỘI XÁM – GỘI HIGLIGHT NÂU TÂY :

Giá Gội xám- gội higlight nâu tây tóc ngắn600.000đ -700.000đGiá gội xám-gội higlight nâu tây tóc vừa700.000đ – 800.000đGiá gội xám-gội higlight nâu tây tóc dài800.000đ – 900.000đGiá gội xám-gội higlight nâu tây tóc ngắn cao cấp800.000đGiá gội xám-gội higlight nâu tây tóc vừa cao cấp1.000.000đGiá gội xám-gội higlight nâu tây tóc dài cao cấp1.200.000đ

Video liên quan

admin