Tiếng Việt lớp 4 trang 90 tập 2

Tiếng Việt lớp 4 trang 90 tập 2

Tập đọc: Con sẻ  Soạn bài: Con sẻ trang 90 SGK Tiếng Việt 4 tập 2. Câu 1. Trên đường đi con chó thấy gì? Nó định làm gì?Câu 2. Việc gì đột ngột xảy ra khiến chó dừng lại?Câu 3. Hình ảnh con sẻ mẹ dũng cảm lao xuống cứu con được miêu tả như thế nào?Câu 4. Vì sao tác giả bày tỏ lòng kính phục con sẻ nhỏ?

admin