Tiếng Việt lớp 2 tập 2 trang 20

Tiếng Việt lớp 2 tập 2 trang 20

Chính tả (Nghe – viết): Mưa bóng mây trang 20 SGK Tiếng Việt 2 tập 2

Câu 1

Nghe  viết :

Mưa bóng mây

Cơn mưa nào lạ thế

Thoáng qua rồi tạnh ngay

Em về nhà hỏi mẹ

Mẹ cười: Mưa bóng mây.

Cơn mưa rơi nho nhỏ

Không làm ướt tóc ai

Tay em che trang vở

Mưa chẳng khắp bàn tay

Mưa yêu em mưa đến

Dung dăng cùng đùa vui

Mưa cũng làm nũng mẹ

Vừa khóc xong đã cười.

TÔ ĐÔNG HẢI

? Tìm các chữ có vầnươi, ươt, oang, aytrong bài chính tả.

Phương pháp giải:

Em đọc kĩ lại bài chính tả.

Lời giải chi tiết:

Trong bài chính tả :

– Chữ có vầnươi: cười

– Chữ có vầnươt: ướt

– Chữ có vầnoang:thoáng

– Chữ có vầnay: ngay, tay

Câu 2

Em chọn chữ nào trong ngoặc đơn để điền vào chỗ trống ?

a)

-(sương, xương) : …..mù, cây …..rồng

– (sa, xa) : đất phù ….., đường …..

– (sót, xót) : ……xa, thiếu …..

b)

– (chiết, chiếc):…..cành, ….

– (tiết, tiếc) : nhớ …., …..kiệm

– (biết, biếc) : hiểu …., xanh ….

Phương pháp giải:

Em đọc kĩ rồi chọn từ phù hợp điền vào chỗ trống

Lời giải chi tiết:

a)

-(sương, xương) :sươngmù, câyxươngrồng

– (sa, xa) : đất phùsa, đườngxa

– (sót, xót) :xótxa, thiếusót

b)

– (chiết, chiếc):chiếtcành,chiếc

– (tiết, tiếc) : nhớtiếc,tiếtkiệm

– (biết, biếc) : hiểubiết, xanhbiếc

Loigiaihay.com

admin