Thông tư hướng dẫn điều chỉnh giá hợp đồng mới nhất

Thông tư hướng dẫn điều chỉnh giá hợp đồng mới nhất

Theo VARSI, Nghị định số 37/2015/NĐ-CP ngày 22.4.2015 của Chính phủ quy định chi tiết về hợp đồng xây dựng, thì tại khoản 2, Điều 36 có quy định về trường hợp thực hiện điều chỉnh giá đối với hợp đồng trọn gói. Tuy nhiên, thực tế hoạt động đầu tư hạ tầng kéo dài thời gian do chậm giải phóng mặt bằng, chậm giải ngân các nguồn vốn dẫn đến thời gian thực hiện hợp đồng trọn gói bị kéo dài, phát sinh chi phí thực hiện, tuy nhiên các vướng mắc này không được điều chỉnh giá do không thuộc trường hợp bất khả kháng. Do đó, theo Chủ tịch VARSI Trần Chủng, khoản 2, Điều 36 cần bổ sung quy định về điều chỉnh giá hợp đồng trọn gói trong trường hợp bị kéo dài thời gian thực hiện do các lý do khách quan như dự án chậm bàn giao GPMB, chậm bố trí vốn.

	Nhiều vướng mắc khi áp dụng Thông tư hướng dẫn về Hợp đồng xây dựng

Nhiều vướng mắc khi áp dụng Thông tư hướng dẫn về Hợp đồng xây dựng

Tại Khoản 3, Điều 36, Nghị định số 37/2015/NĐ-CP quy định về điều chỉnh giá hợp đồng phải báo cáo người có thẩm quyền quyết định đầu tư xem xét quyết định. Điều này chưa phù hợp với thực tế triển khai, nhất là các dự án đối tác công tư khi Nhà đầu tư được lựa chọn tổ chức triển khai dự án. Vì vậy, VARSI đề nghị, điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng dẫn tới điều chỉnh cơ cấu các khoản mục chi phí nhưng không làm thay đổi giá trị tổng mức đầu tư xây dựng đã phê duyệt, thẩm quyền do chủ đầu tư tổ chức điều chỉnh và báo cáo Người có thẩm quyền quyết định đầu tư kết quả thực hiện.

Đồng thời, Chủ tịch VARSI Trần Chủng cho rằng, trên thực tế có nhiều trường hợp sau khi trúng thầu và đang trong quá trình thực hiện hợp đồng, nhà thầu gặp sự cố về năng lực do điều kiện khách quan và chủ quan không thể đáp ứng tiến độ theo quy định của hợp đồng. Tuy nhiên, việc thực hiện các thủ tục chấm dứt hợp đồng và lựa chọn lại nhà thầu khác để điều chuyển các hạng mục còn lại chưa thi công mất nhiều thời gian và phát sinh chi phí. Do đó đề nghị xem xét hướng dẫn bổ sung các thủ tục chỉ định bổ sung nhà thầu vào liên danh để tham gia thực hiện tiếp hợp đồng, đảm bảo tiến độ dự án.

Đối với Khoản 1, Điều 8, Thông tư số 09/2016/TT-BXD quy định trách nhiệm mua bảo hiểm bắt buộc trong hoạt động xây dựng. VARSI kiến nghị, đề xuất theo hướng, chủ đầu tư có trách nhiệm bắt buộc mua cả bảo hiểm công trình và bảo hiểm bên thứ ba.

Tại Thông tư 07, của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng đã quy định thời điểm xác định chỉ số giá gốc của phương pháp điều chỉnh giá hợp đồng dùng hệ số điều chỉnh giá là trong khoảng thời gian 28 ngày trước ngày đóng thầu.

Điều này chưa phù hợp trong trường hợp giá dự toán gói thầu được phê duyệt trước khoảng thời gian nêu trên và địa phương thông báo giá theo từng quý dễn tới phản ánh chưa sát giá tại trong khoảng thời gian này.

Tuy nhiên chỉ số giá gốc để xác định bù giá vẫn được tính trong khoảng thời gian 28 ngày trước ngày đóng thầu, đồng thời giá trị Hợp đồng sau bù giá không được vượt giá dự toán gói thầu được phê duyệt.

Trên cơ sở đó, VARSI đề nghị bổ sung quy định thời điểm xác định chỉ số giá gốc của phương pháp điều chỉnh giá hợp đồng dùng hệ số điều chỉnh giá đối với trường hợp thị trường xảy ra biến động lớn về giá, các bên thỏa thuận thời điểm lấy chỉ số giá gốc đảm bảo phù hợp với thời điểm lập dự toán gói thầu và được Cơ quan có thẩm quyền chấp thuận.

Đồng thời, quy định các địa phương phải ban hành thông báo giá vật liệu theo tháng để đảm bảo xây dựng giá dự toán gói thầu phù hợp với điều kiện thực tế.

VARSI cũng mong muốn thống nhất về hướng dẫn thanh toán đối với hợp đồng trọn gói: đối với hợp đồng trọn gói tính theo tỷ lệ phần trăm (%) giá trị xây lắp khi thanh toán không yêu cầu có xác nhận khối lượng hoàn thành chi tiết…

Video liên quan

admin