Thời gian ngắn nhất để điện tích trên tụ giảm từ giá trị cực đại xuống giá trị cực tiểu

Thời gian ngắn nhất để điện tích trên tụ giảm từ giá trị cực đại xuống giá trị cực tiểu

Một mạch dao động điện từ LC lí tưởng, ở thời điểm ban đầu điện tích trên tụ đạt cực đại 10 (nC). Thời gian để tụ phóng hết điện tích là 2(μs). Cường độ hiệu dụng của dòng điện trong mạch là

D. 5,55 mA

Đáp án chính xác

Xem lời giải

Video liên quan

admin