Thiết lập datavalidation kiểm soát nhập giá trị theo độ dài cố định trên Excel

+ Email hỗ trợ: [email protected]
Nội dung:
Thiết lập datavalidation kiểm soát nhập liệu theo độ dài cố định chuỗi
———————————————————————–
CÁC KHÓA HỌC ĐẶC BIỆT CHỈ CÓ TẠI BLUESOFTS:
(1) Khóa học Excel nâng cao cho người đi làm:
(2) Khóa học lập báo cáo động trên Excel:
(3) Khóa học lập trình VBA cơ bản:
(4) Khóa học lập trình VBA nâng cao:

Xem thêm video học và các thủ thuật excel: https://mindovermetal.org/thu-thuat-excel/

admin