Thành phần chủ yếu của dịch mạch rây gồm các chất nào sau đây

Thành phần chủ yếu của dịch mạch rây gồm các chất nào sau đây

Thành phần dịch mạch rây của cây chủ yếu gồm các chất hữu cơ được tổng hợp

A. ở lá và một số ion khoáng được sử dụng lại.

B. ở lá và một số ion khoáng ở rễ.

C. ở rễ và một số ion khoáng được sử dụng lại.

D. ở rễ và nhiều ion kali làm cho dịch mạch rây có pH từ 8,0 đến 8,5.

Lời giải

Mạch rây vận chuyển các chất theo chiều từ lá xuống rễ và các cơ quan khác của cây; thành phần dịch vận chuyển là các chất hữu cơ, chủ yếu saccarôzơ, axit amin, vitamin, hoocmôn thực vật và một số ion khoáng được sử dụng lại.

Đáp án A

Video liên quan

admin