Tập hợp x25 có bao nhiêu phần tử

Tập hợp x25 có bao nhiêu phần tử

Top 1 Viết các tap hợp sau N = { x N * / x : 25 ; x : 46 và x 9 } Tìm số tự nhiên x biết 25 : ( x -3 ) nam 2022 được cập nhật mới nhất lúc 2021-12-03 12:47:32 cùng với các chủ đề liên quan khác

Viết các tap hợp sau N = { x N * / x : 25 ; x : 46 và x 9 } Tìm số tự nhiên x biết 25 : ( x -3 )

Viết các tap hợp sau N = { x N * / x : 25 ; x : 46 ѵà x 9 } Tìm số tự nhiên x biết 25 : ( x -3 )

Hỏi:


Viết các tap hợp sau N = { x N * / x : 25 ; x : 46 ѵà x 9 } Tìm số tự nhiên x biết 25 : ( x -3 )

Viết các tap hợp sau
N = { x N * / x : 25 ; x : 46 ѵà x 9 }
Tìm số tự nhiên x biết
25 : ( x -3 )

Đáp:hoaianh:


Ta có:$left { {{x:25} atop {x:46}} right.$ xBC(25;46)

Có BCNN(25;46)=1150

Vì xN* ѵà x9

x

Tìm số tự nhiên x biết

$frac{25}{x-3}$

Để $frac{25}{x-3}$ Ɩà số tự nhiên thì 25 chia hết cho x-3

hay x-3Ư(25)

Có Ư(25)={1;5}

Ta có bảng:

x-3 1 5

x 4 8

Vậy x{4;8}

hoaianh:


Ta có:$left { {{x:25} atop {x:46}} right.$ xBC(25;46)

Có BCNN(25;46)=1150

Vì xN* ѵà x9

x

Tìm số tự nhiên x biết

$frac{25}{x-3}$

Để $frac{25}{x-3}$ Ɩà số tự nhiên thì 25 chia hết cho x-3

hay x-3Ư(25)

Có Ư(25)={1;5}

Ta có bảng:

x-3 1 5

x 4 8

Vậy x{4;8}

hoaianh:


Ta có:$left { {{x:25} atop {x:46}} right.$ xBC(25;46)

Có BCNN(25;46)=1150

Vì xN* ѵà x9

x

Tìm số tự nhiên x biết

$frac{25}{x-3}$

Để $frac{25}{x-3}$ Ɩà số tự nhiên thì 25 chia hết cho x-3

hay x-3Ư(25)

Có Ư(25)={1;5}

Ta có bảng:

x-3 1 5

x 4 8

Vậy x{4;8}

Viết các tap hợp sau N = { x N * / x : 25 ; x : 46 ѵà x 9 } Tìm số tự nhiên x biết 25 : ( x -3 )

Xem thêm : …

Vừa rồi, quên.vn đã gửi tới các bạn chi tiết về chủ đề Viết các tap hợp sau N = { x N * / x : 25 ; x : 46 và x 9 } Tìm số tự nhiên x biết 25 : ( x -3 ) nam 2022 ️️, hi vọng với thông tin hữu ích mà bài viết “Viết các tap hợp sau N = { x N * / x : 25 ; x : 46 và x 9 } Tìm số tự nhiên x biết 25 : ( x -3 ) nam 2022” mang lại sẽ giúp các bạn trẻ quan tâm hơn về Viết các tap hợp sau N = { x N * / x : 25 ; x : 46 và x 9 } Tìm số tự nhiên x biết 25 : ( x -3 ) nam 2022 [ ️️️️ ] hiện nay. Hãy cùng quên.vn phát triển thêm nhiều bài viết hay về Viết các tap hợp sau N = { x N * / x : 25 ; x : 46 và x 9 } Tìm số tự nhiên x biết 25 : ( x -3 ) nam 2022 bạn nhé.

Video liên quan

admin