Tập chép chính tả lớp 2

Tập chép chính tả lớp 2

Chính tả (Tập chép): Con chó nhà hàng xóm trang 131 SGK Tiếng Việt 2 tập 1

Câu 1

Tập chép :

Con chó nhà hàng xóm

Nhà không nuôi chó, Bé đành chơi với Cún Bông, con chó của bác hàng xóm. Cún luôn quấn quýt bên Bé. Cún đã làm cho Bé vui trong những ngày Bé bị thương, phải nằm bất động trên giường. Chính tình bạn của Cún đã giúp Bé mau lành.

? Vì sao từ trong bài phải viết hoa ?

? Trong hai từ dưới đây, từ nào là tên riêng ?

là một côyêu loài vật.

Phương pháp giải:

Em đọc kĩ lại bài chính tả.

Lời giải chi tiết:

– Từtrong bài phải viết hoa vì đó là tên riêng.

là một côyêu loài vật.

⟶ Từ Bé đầu tiên là tên riêng.

Câu 2

Hãy tìm :

a) 3 tiếng có vầnui: ….

b) 3 tiếng có vầnuy: ….

Phương pháp giải:

Em làm theo yêu cầu của bài tập.

Lời giải chi tiết:

a) 3 tiếng có vầnui: bụi cây, búi tóc, bùi ngùi, gần gũi, nhẵn nhụi, rút lui, đi lùi, lụi tắt, núi, múi, mùi, mũi, phanh phui, vui vẻ,

b) 3 tiếng có vầnuy: duy nhất, huy hiệu, lũy tre, liên lụy, nhụy hoa, tiều tụy, suy nhược, uy tín,

Câu 3

a) Tìm những từ chỉ đồ dùng trong nhà bắt đầu bằngch.

b) Tìm trong bài tập đọc Con chó nhà hàng xóm:

3 tiếng cóthanh hỏi:

– 3 tiếng cóthanh ngã:

Phương pháp giải:

a) Em quan sát các đồ vật trong gia đình mình và tìm tên vật bắt đầu bằngch(tránh nhầm với đồ vật bắt đầu bằngtr).

b) Em đọc lại bài tập đọc và chú ý các tiếng có thanh hỏi hoặc thanh ngã.

Lời giải chi tiết:

a) Tìm những từ chỉ đồ dùng trong nhà bắt đầu bằngch.

chổi, bàn chải, chày cối, chén, chảo, chuông

b) Tìm trong bài tập đọc Con chó nhà hàng xóm:

3 tiếng cóthanh hỏi: nhảy, mải, phải, của, kể, hỏi, thỉnh thoảng, hiểu, hẳn.

– 3 tiếng cóthanh ngã: gỗ, ngã, dẫn, vẫy, sĩ, đã.

Loigiaihay.com

admin