Tạo nhanh phiếu lương hàng loạt từ bảng lương excel phức tạp hơn

Bài hướng dẫn khắc phục lỗi không full màn hình của bài hướng dẫn trước đó đồng thời đẩy nhanh tốc độ hơn.
Tạo nhanh phiếu lương hàng loạt từ bảng lương excel phức tạp hơn gồm các bước cơ bản sau:
Bước 1: Chuẩn bị file excel bảng tính lương với tên ví dụ: 1. Bang luong. Lưu ý: kết quả thành tiền của bảng lương làm tròn số hàng đơn vị đồng sử dụng hàm ROUND. Nhấn Ctrl + ~ để kiểm tra xem có phép tính nào chưa ROUND và số nào chưa làm tròn.
Bước 2: Tạo mới file word phiếu lương tên ví dụ 2. Phieu luong. Tạo nhãn Label trong Mailings tên Phieu luong A4 với các thông số trong video; soạn thảo nội dung phiếu lương; trộn nội dung file excel vào file word. Căn chỉnh cho phù hợp.
Bước 3: Kết quả, in ấn.
File bảng lương phức tạp để thực hành:
File word phiếu lương hàng loạt đã tạo để lấy form thực hành link:
Thấy hay hãy like, chia sẻ và đăng ký kênh (miễn phí) nhé.
Link đăng ký kênh (miễn phí) để nhận các bài hướng dẫn mới nhất:
Theo dõi các video hướng dẫn hay trong trang chính của kênh link:
Thân mến!

Xem thêm video Thủ thuật Word văn phòng cho người mới hay: https://mindovermetal.org/thu-thuat-word-van-phong/

admin