Tài nguyên và môi trường biển Việt Nam hiện nay

Tài nguyên và môi trường biển Việt Nam hiện nay

Tài nguyên và bảo vệ môi trường biển Việt Nam

2. Tài nguyên và bảo vệ môi trường biển của Việt Nam.

a. Tài nguyên biển.

– Vùng biển Việt Nam rộng gấp 3 phần diện tích đất liền, có giá trị về nhiều mặt.

– Thiên tai: bão, sạt lở bờ biển,…

b. Môi trường biển.

– Hiện trạng:

+ Đang bị ô nhiễmdo chất thải dầu khí và chất thải sinh hoạt.

+ Nguồn lợi hải sản đang bị suy giảm

– Khai thác nguồn lợi biển phải có kế hoạch đi đôi với việc bảo vệ môi trường của biển.

Loigiaihay.com

Video liên quan

admin