Sự phát triển của vương quốc campuchia thời ăng-co được biểu hiện như thế nào

Sự phát triển của vương quốc campuchia thời ăng-co được biểu hiện như thế nào

Ở Cam pu- chia, tộc người đa số chủ yếu là người Khơ me. Địa bàn sinh sống của họ chủ yếu là trên cao nguyên Cò rạt. Đến thế kỉ XVI, vương quốc của người khơ me hình thành, họ tự gọi là Cam pu chia.

Thời kì phát triển của vương quốc Cam pu chia kéo dài từ thế kỉ IX đến thế kỉ XV, cong gọi là thời kì Ăng co.

Những biểu hiện của sự phát triển thịnh đạt:

  • Kinh tế:
    • Nông nghiệp: Người dân sống chủ yếu bằng nông nghiệp. Người ta đào nhiều hồ, kênh, máng để dự trữ và điều phối nước tưới.
    • Ngư nghiệp: Đánh bắt các ở Biển Hồ
    • Thủ công nghiệp: Có nhiều thợ khéo tay, đặc biệt là các nghề làm đồ trang sức và chạm khắc trên đá, trên các bức phù điêu của đền tháp.
  • Xây dựng được nhiều công trình lớn: Ăng co vát, Ăng co Thom, khu đền Bay on
  • Các vua Cam pu chia không ngừng mở rộng quyền lực ra bên ngời. Trong các thế kỉ X XII, Cam pu- chia trở thành một trong những nước mạnh và ham chiến trận nhất Đông Nam Á.
  • Từ thế kỉ XIII, Cam pu chia bắt đầu suy yếu do Vương quốc Thái tấn công xâm lược rất nhiều lần phải bỏ kinh đô cũ về miền Nam nhưng vẫn không yên cho đến khi bị người Pháp xâm chiếm (1863).

admin