Sự kiện đánh dấu cao trào cách mạng 1905-1908 của nhân dân ấn độ phát triển đến đỉnh cao là

Sự kiện đánh dấu cao trào cách mạng 1905-1908 của nhân dân ấn độ phát triển đến đỉnh cao là
Câu hỏi: Sự kiện đánh dấu cao trào cách mạng 1905 – 1908 của nhân dân Ấn Độ phát triển đến đỉnh cao là

A. cuộc tổng bãi công của công nhân Bom-bay năm 1908.

B. phong trào đấu tranh của công nhân Can-cút-ta năm 1905.

C. cuộc biểu tình của 10 vạn người Ấn Độ tại bờ sông Hằng năm 1905.

D. cuộc đấu tranh của công nhân Bom-bay năm 1905.

admin