Sobitol là sản phẩm của phản ứng? B. Khử glucozơ bằng H2 (xúc tác Ni, đun nóng)

Sobitol là sản phẩm của phản ứng? B. Khử glucozơ bằng H2 (xúc tác Ni, đun nóng)

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: B

Sobitol là sản phẩm của phản ứng? B. Khử glucozơ bằng H2 (xúc tác Ni, đun nóng) hình ảnh

Cấu tạo mạch hỡ của glucozo chứa liên kết $pi$ trong nhóm – CHO kém bền, có thề cộng $H_{2}$ đề trờ thành nhóm ancol bậc một $- CH _{2} OH$ và hợp chất thu được chính là sobitol.

Nguyễn Hưng (Tổng hợp)

admin