So Sánh Đường Lối Công Nghiệp Hóa Trước Và Sau Đổi Mới, So Sánh Cnh

Diều kiện CNH: đã hết chiến tranh, các nước XHCN khác không còn viện trợ, nhu cầu đòi sống nhân dân tăng cao

Bạn đang xem: So sánh đường lối công nghiệp hóa trước và sau đổi mới

CNH gắn liền với HĐH và CNH, HDDHgawns với sự phát triển của kinh tế tri thức và bảo vệ tài nguyên môi trườngHiện nay tác đọng của CM khoa học kỹ thuật và xu hướng toàn cầu hóa đã tạo ra nhiều cơ hội và thách thức đối với đất nước ví dụ khi mà chúng ta hội nhập với tg se giúp cho người dân có nhiều cơ hội việc làm cho các congti nước ngoiaf hơn, giúp cho chúng ta tiếp cận với các công nghệ hiện đại nhất từ các nước phát triển… bên cạnh đó cũng có những tác động tiêu cực như chảy máu chất xámNước ta cần phải tiến hành CNH theo kiểu rút ngắn thời gian không trải qua các bước phát triển tuần tự kinh té nông nghiệp lên kinh tế công nghiệp rồi mới phát triển kinh tế tri thứcKinh tế tri thức là nền kinh tế tỏng đó có sự sản sinh,, phổ cập và sử dụng tri thức giữ vai trò quyết định nhất đối với sự phát triển kinh tế tạo ra của cải nâng cao chất lượng cuộc sốngCNH, HĐH là sự nghiệp của toàn đảng toàn dân của mọi thành kinh tế trong đó kinh tế nhà nước giữ vai trò chủ đạoPhương thức phân bổ nguồn lực để CNH đc thực hiện chủ yếu bằng cơ chế thị trường trong đó ưu tiên những ngành nghề kĩnh vực có hiệu quả cao để tránh lãng phí kém hiệu qảHội nhập kinh tế quốc tế nhằm khai thác thị trường thế giới để tiêu thị những sản phẩm mà nước ta có nhiều lợi thế như gạo, thu hút vốn đầu tư nước ngoiaf như các khu CN khu chế xuất, thu hút công nghệ hiện đại khu công nghệ cao, học hỏi kinh nghiệm quản lí tiên tiến của thế giới

Xem thêm: Đánh Giá Bột Ăn Dặm Ridielac Có Tốt Không? Cách Pha Ngon Nhất Cho Bé

Trong 3 yếu tố tham gia vào CNH, HĐH ( vốn, khoa học công nghệ, con người) thì yếu tố con người là yếu tố cơ bảnTrong năm yếu tố để tăng trưởng kinh tế( vốn, khoa học công nghệ, cơ cấu kinh tế, thể chế chính trị, con người ) thì yếu tố con người là yếu tố quyết địnhLực lượng cán bộ khoa học và công nghệ, khoa học quản lí và đội ngũ công nhân lành nghề giữ chặt vai trò đặc biệt qun trọng đối với tiến tình CNH, HĐHĐể phát triển nguồn nhân lực con người nhằm đáp ứng yêu cầu của CNH HĐH cần chú ý đặc biệt đến nền giáo dục và đào tạoMuốn đẩy nhanh quá trìn CNH, HĐH gắn liền với phát triển kinh tế tri thức thì phát triển KH và CN là yêu cầu tất cấp thiết , phải đẩy mạnh việc chọn lọc nhập công nghệ, mua sáng chế kết hợp với phát tireern công nghệ nội sinh. KH và công nghệ cùng với giáo dục đào tạo được xem là quốc sách hàng đầu , là nền tảng và động lực của CNH HĐHPhát triển nhanh và bền vững, tăng trưởng kinh tế đi đôi với phát triển văn hóa, ,thực hiện nếp sống tiến bộ và công bằng xã hộiMục tiêu của CNH và của tăng trưởng kinh tế là vì con người, vì dân giàu , nước mạnh . XH công bằng dân chủ văn minh. Để đạt được mục tiêu đó kinh tế phải đạt tốc độ nhanh hiệu quả bền vững. chỉ có nhanh hiệu quả và bền vững mới có thể xóa đói giảm nghèo , nâng cao đời sống phát triern văn hóa y tếBảo vệ môi trường tự nhiên và bảo tồn sự đa dạng sinh học chính là bảo vệ điều kiên sống của con người và là nội dung của sự phát triển bền vững

admin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *