so sánh 125^80 và 25^118

so sánh 125^80 và 25^118

Hỏi đáp bài tập

Hãy nhập câu hỏi của bạn, OLM sẽ tìm những câu hỏi có sẵn cho bạn. Nếu không thỏa mãn với các câu trả lời có sẵn, bạn hãy tạo câu hỏi mới.

Để tìm được kết quả đúng nhất bạn hãy chọn lớp và môn trước nhé!!!

*Lớp:

*Môn:

Chuyên mục (không bắt buộc):

  • Câu hỏi của Lê Bảo Quyên
  • Mới nhất
Lê Bảo Quyên
Lê Bảo Quyên

Tìm kiếm

Báo cáo

Đánh dấu

4 tháng 7 2016 lúc 20:40

so sánh

12580và 25118

ai trình bày được em tick cho!

o l m . v n

o0o I am a studious person o0o

4 tháng 7 2016 lúc 20:44

(125^{80}=left(5^3right)^{80}=5^{240})

(25^{118}=left(5^2right)^{118}=5^{236})

(=>5^{240}>5^{236}=>125^{80}>25^{118})

Ủng hộ nha

Đọc tiếp…

Đúng 8 Sai 0 Lê Bảo Quyên đã chọn câu trả lời này.

lương thị vilinh

4 tháng 7 2016 lúc 20:47

125^80=(5^3)^80= 5 ^240

25^118=(5^2)^118=5^236

Ta có: 5^240>5^236

Vay: 125^80>25^118

nhớ k nha

Đọc tiếp…

Sherlockichi Kudoyle

4 tháng 7 2016 lúc 20:44

(125^{80}=left(5^3right)^{80}=5^{240})

(25^{118}=left(5^2right)^{118}=5^{236})

Vì 5 = 5 mà 240 > 236

nên(5^{240}>5^{236})

=>(125^{80}>25^{118})

Đọc tiếp…

Ngô Tấn Đạt

4 tháng 7 2016 lúc 20:48

125^40^2 = 5000^2

25^118=25&59^2=1475^2

vì 5000 >1475 => 125^80>25^118

bạn hiểu jum nke

Đọc tiếp…

Izummisinichi

4 tháng 7 2016 lúc 20:55

125_80=5_240,25_118=5_236

125_80>25_118

Đọc tiếp…

Hứa Bế Thúy Nga

11 tháng 9 2018 lúc 21:34

xin hỏi mn viết số mũ trênmáy tính kiểu gì ạ

Đọc tiếp…

Video liên quan

admin