smack it flip it rub it down là gì

smack it flip it rub it down là gì

smack it flip it rub it down có nghĩa là

1) một kỹ thuật tình dục tiên tiến có lẽ tinh chế bởi các nhà triết học ngày sau Bell Biv Devoe (Q.V.).

2) cũng được sử dụng như một chế nhạo trong các cuộc thi sau khi hiển thị thành công đáng kể.

ví dụ

1) “Di chuyển đến bể sục, OOO, chiến lợi phẩm đó
Smack nó lên, lật nó, chà xuống, ồ không! “
~ Bell Biv Devoe

2) Người chơi One: “Tôi không thể tin rằng bạn vừa chạy 83 thước cho một TD! WTF !?”
Người chơi hai Spike Ball: “Smack nó lên, lật nó lại, chà xuống, Ồ không!”

admin