Sinh học 9 bài 48 | Quần thể người

Sinh học 9 bài 48 | Quần thể người

Soạn sinh học 9 bài 48 quần thể người giúp bạn ôn tập kiến thức và trả lời tốt các câu hỏi bài tập trang 145 SGK Sinh học 9.

Sinh học 9 bài 48: Quần thể người

Để trả lời tốt các câu hỏi trang 145 sách giáo khoa và nắm vững các kiến thức bài quần thể người thì bạn đừng bỏ qua tài liệu hướng dẫn soạn sinh 9 bài 48 của Đọc Tài Liệu ở dưới đây…

Kiến thức cơ bản sinh 9 bài 48

Những kiến quan trọng của bài học bạn cần ghi nhớ:

1. Ngoài những đặc trưng chung của một quần thể sinh vật, quần thể người còn có những đặc trưng riêng mà các quần thể sinh vật khác không có. Đó là những đặc trưng về kinh tế – xã hội như pháp luật, hôn nhân, giáo dục, văn hóa…

2. Những đặc trưng về tỉ lệ giới tính, thành phần nhóm tuổi, sự tăng/giảm dân số có ảnh hưởng rất lớn tới chất lượng cuộc sống của con người và các chính sách kinh tế, xã hội của mỗi quốc gia.

3. Để có sự phát triển bền vững, mỗi quốc gia cần phải phát triển dân số hợp lí. Không để dân số tăng quá nhanh dẫn tới thiếu nơi ở, nguồn thức ăn, nước uống, ô nhiễm môi trường, tàn phá rừng và các tài nguyên khác.

4. Hiện nay ở Việt Nam đang thực hiện Pháp lệnh dân số nhằm mục đích đảm bảo chất lượng cuộc sống của mỗi cá nhân, gia đình và toàn xã hội. Số con sinh ra phải phù hợp với khả năng nuôi dương, chăm sóc của mỗi gia đình và hài hòa với sự phát triển kinh tế – xã hội, tài nguyên, môi trường của đất nước.

admin