Roaming là gì và ứng dụng roaming trong mạng không dây

Roaming là gì và ứng dụng roaming trong mạng không dây

Roaming là gì?

Roaming là một hoạt động giải trí vận động và di chuyển của một client từ một AP này đến AP khác mà vẫn giữ được liên kết. Giống như việc bạn sử dụng một thiết bị điện tử như điện thoại thông minh, máy tính … không nối dây và hoàn toàn có thể liên kết liên tục khi đang vận động và di chuyển tự do trong một khu vực rộng hơn nhờ vào việc bao trùm của một điểm truy vấn duy nhất .

Chắc chắn rằng máy trạm sẽ có cùng số kênh với điểm truy vấn bao trùm khu vực đó khi đang sử dụng tính năng roaming. Muốn có liên kết xuyên suốt thì wifi phải gồm có một loạt những tính năng khác nhau. Lúc đó mỗi nút và mỗi điểm truy vấn phải luôn xác nhận những thông điệp nhận được, những nút đó luôn giữ liên lạc với mạng không dây kể cả khi không truyền giữ liệu .

Quá trình Roaming xảy ra như thế nào?

Quá trình Roaming diễn ra được chia làm hai trường hợp là quy trình roaming layer 2 trong wireless và quy trình roaming layer 3 trong wireless. Hãy lần lượt thử tìm hiểu và khám phá đơn cử về những quy trình như sau ”

Quá trình roaming layer 2 trong wireless

Khi người dùng chuyển đến một AP khác nhưng vẫn trong VLAN đó thì lúc này Roaming layer 2 sẽ diễn ra. Vì vẫn giữ nguyên địa chỉ IP và toàn bộ mọi hoạt động giải trí truyền tài liệu nên client không được thông tin chuyển vùng. Quy trình roaming layer 2 trong wireless còn được gọi là chuyển vùng nội bộ ( intracontroller roaming ) và mất ít hơn 10 ms .

Client sẽ được gửi một nhu yếu để xác nhận khi chuyển đến AP mới. Sau khi xác nhận thì AP sẽ gửi đến bộ điều khiển và tinh chỉnh, sau đó client sẽ được ĐK chuyển vùng trong bộ điều khiển và tinh chỉnh. Trên thực tiễn bạn sẽ không thấy điều này trong bộ tinh chỉnh và điều khiển .

Giả sử có thêm một bộ điều khiển khác cũng ở trường hợp đó thì client sẽ liên kết với bộ điều khiển 1 ở VLAN10. Kết nối vẫn hoạt động khi chuyển vùng đến AP 3 được quản lý bởi bộ điều khiển 2.

Vùng tinh chỉnh và điều khiển ( intracontroller roaming ) vẫn xảy ra vì khi một user chuyển vùng từ bộ tinh chỉnh và điều khiển này đến bộ điều khiển và tinh chỉnh khác nhưng cùng một VLAN và không xảy ra quy trình DHCP. Có nghĩa là hai bộ tinh chỉnh và điều khiển này sẽ thông số kỹ thuật cùng với một nhóm di động ( mobility group ) và trao đổi những lệnh tin với nhau. Quá trình này đều không hề thấy và xảy ra trong vòng 20 ms. Lúc đó những cơ sở tài liệu của bộ điều khiển và tinh chỉnh 1 sẽ được chuyển qua cho bộ tinh chỉnh và điều khiển 2 .

Quá trình roaming layer 3 trong wireless

Cũng giống như roaming layer 2 là client chuyển vùng một cách trong suốt. Chỉ có khác ở roaming layer 3 là bạn sẽ thao tác với nhiều bộ tinh chỉnh và điều khiển trên nhiều subnet khác nhau. Mặc dù những bộ điều khiển và tinh chỉnh khác subnet nhưng user vẫn không biến hóa địa chỉ IP. Mà những tunnel của luồng tài liệu trong những bộ điều khiển và tinh chỉnh quay trở về bộ tinh chỉnh và điều khiển gốc nên nó là một thông số kỹ thuật smoke-and-mirrors .

Ứng dụng của roaming

Khi một trạm không dây di chuyển từ vùng được bao phủ bởi một điểm truy cập không dây sang một điểm khác, cơ chế roaming cho phép kết nối không dây được bàn giao đến điểm truy cập mới.

Roaming giúp việc lan rộng ra những dòng thiết bị wifi cho văn phòng, khu vực chia ra nhiều vùng hoặc nhiều tầng khác nhau mà vẫn bảo vệ liên kết mạng không thay đổi và thông suốt .
Hiện nay trên thị trường có rất nhiều dòng thiết bị access point có tính năng roaming như unifi, openmesh, meraki, aruba, grandstream, ..

 

admin