Phương pháp nhân giống thuần chủng ở vật nuôi được sử dụng trong trường hợp

Phương pháp nhân giống thuần chủng ở vật nuôi được sử dụng trong trường hợp

Nêu phuơng,pháp chọn phối và nhân giống thuần chủng vật nuôi

Bạn vui lòng đăng nhập trước khi sử dụng chức năng này.

– Phương pháp chọn phối:

+ Chọn ghép con đực với con cái trong cùng giống. Ví dụ phối lợn Ỉ đực với lợn Ỉ cái.

+ Chọn ghép con đực với con cái khác giống. Ví dụ: Gà trống giống Rốt và gà mái giống Ri.

– Phương pháp nhân giống thuần chủng:

+ Chọn cá thể đực, cái tốt của giống.

+ Cho giao phối để sinh con.

+ Chọn con tốt trong đàn con nuôi lớn, lại tiếp tục chọn.

Video liên quan

admin