phương pháp học đàn organ keyboard tập 1

phương pháp học đàn organ keyboard tập 1

Phương Pháp Học Đàn Organ Keyboard Tập 1

Cuốn sách Phương pháp học đàn Organ Keyboard trình bày phần nhạc lý, thực hành nhạc lý, luyện ngón – tiết tấu, dấu hóa, liên ba – đảo phách, kỹ thuật luyện ngón tập hợp các bản nhạc giúp bạn đọc luyện tập để các ngón tay thao tác nhanh nhạy trên phím đàn. Đây là tài liệu rất bổ ích cho những ai đang và sẽ học đàn Organ.

admin