Phiếu bài tập Toán lớp 1: Tuần 24

Phiếu bài tập Toán lớp 1: Tuần 24

Đề kiểm tra Tuần 24 môn Tiếng Việt lớp 1 – Đề số 1

Đề kiểm tra cuối tuần Tiếng Việt lớp 1: Tuần 24 – Đề 1 bao gồm chi tiết các bài tập về kiểm tra đọc và kiểm tra viết để các em học sinh ôn tập, luyện tập kỹ năng đọc, viết Tiếng Việt tốt. Mời các bạn cùng tham khảo.

Đề kiểm tra cuối tuần Tiếng Việt lớp 1: Tuần 23 – Đề 1

Đề kiểm tra cuối tuần Tiếng Việt lớp 1: Tuần 23 – Đề 2

Đề bài đề kiểm tra cuối tuần Tiếng Việt lớp 1: Tuần 24 – Đề 1

A. KIỂM TRA ĐỌC

Câu 1: Đọc đúng bài Bàn tay mẹ. (SGK Tiếng Việt 1, tập hai, trang 55)

Câu 2: Tìm và đọc những tiếng có vần an.

Câu 3: Bàn tay mẹ làm những việc gì cho chị em Bình? (Khoanh vào ý đúng)

a) Mẹ đi chợ, nấu cơm, tắm cho em bé.

b) Mẹ giặt một chậu tã lót đầy

c) Cả hai ý trên

Câu 4: Vì sao Bình yêu đôi bàn tay mẹ?

a) Vì đôi bàn tay mẹ rất đẹp

b) Vì đôi bàn tay mẹ rám náng gày gầy, xương xương nhưng làm rất nhiều việc chi chị em Bình.

Câu 5: Nối ô chữ thích hợp:

B. KIỂM TRA VIẾT

Câu 6: Chép đúng chính tả bài Bàn tay mẹ. ( từ Bình yêu lắm đến hết).

Câu 7: Điền vào chỗ trống vần an hoặc at:

Câu 8: Điền vào chỗ trống g hoặc gh:

>>> Bài tiếp theo: Đề kiểm tra cuối tuần Tiếng Việt lớp 1: Tuần 24 – Đề 2

Ngoài tài liệu trên, các em học sinh có thể tham khảo thêm môn Tiếng Việt lớp 1 đầy đủ để học tốt Tiếng Việt hơn. Mời các em cùng tham khảo, luyện tập cập nhật thường xuyên.

Video liên quan

admin