Nhật Ký Của Mẹ (Hiển Thục) – Cảm âm Sáo Trúc, Cảm âm Kalimba

Nhật Ký Của Mẹ (Hiển Thục) – Cảm âm Sáo Trúc, Cảm âm Kalimba

Cảm âm Nhật ký của mẹ:

 Bao ngày Mẹ ngóng, bao ngày Mẹ trông 

La SoL La Fá, La SoL La Mí

Bao ngày Mẹ mong con chào đời

La SoL La Rế Đố Sib La

Ấp trong đáy lòng, có chăng tiếng cười 

La SoL La Rê, La SoL La Rê

Của một hài nhi đang lớn dần? 

La SoL Fa Đô Đô Rế La.

Mẹ chợt tỉnh giấc, và Mẹ nhìn thấy

La SoL La Fá, La SoL La Mí,

Hình hài nhỏ bé như thiên thần

La SoL La Rế Đố Sib La

Tiếng con khóc oà, mắt Mẹ lệ nhoà 

La SoL La Rê, La SoL Fa Mi

Cám ơn vì con đến bên Mẹ. 

Fa Mi Đô Fa SoL Mi Rê.

[Đoạn Kết]

Này con yêu ơi, con biết không

Rế Mí Fá Fá Fá SóL Mí

Mẹ yêu con, yêu con nhất đời

La Đố Rế Rế Rế Fá Đố

Ngắm con ngoan nằm trong nôi 

La SoL Fa Rê SoL La Đố

Mắt xoe tròn, ôi bé cưng. 

La SoL Fa SoL SoL La SoL

Nhìn Cha con, Cha đang rất vui 

Rế Mí Fá Fá Fá SóL Mí

Giọt nước mắt lăn trên khoé môi 

La Đố Rế Rế Rế Fá Đố

Con hãy nhìn kìa, Cha đang khóc vì con. 

La SoL Fa Rê SoL La Đố, Mí Rê Đố Rê.

admin