Nhà riêng là gì

Nhà riêng là gì

Biệt thự cũng được coi là nhà ở riêng lẻ. Theo quy định tại Khoản 2 Điều 3 Luật Nhà ở 2014: Nhà ở riêng lẻ là nhà ở được xây dựng trên thửa đất ở riêng biệt thuộc quyền sử dụng hợp pháp của tổ chức, hộ gia đình, cá nhân, bao gồm nhà biệt thự, nhà ở liền kề và nhà ở độc lập.
Để xây dựng, sử dụng nhà ở riêng lẻ, bạn cần phải tuân thủ các quy định về quy hoạch, thiết kế và bảo trì nhà ở của cơ quan có thẩm quyền tại đại phương.
Bạn nên tham khảo chi tiết Luật Nhà ở 2014 để nắm rõ hơn quy định này.
Trân trọng!

admin