Mục đích chung nhất của Chiến tranh lạnh do Mỹ phát động là gì

Mục đích chung nhất của Chiến tranh lạnh do Mỹ phát động là gì

Mục đích bao quát nhất của Chiến tranh lạnh do Mĩ phát động là

A.

thực hiện chiến lược toàn cầu làm bá chủ thế giới của đế quốc Mĩ.

B.

bắt các nước Đồng minh lệ thuộc Mĩ.

C.

ngăn chặn và tiến tới tiêu diệt các nước xã hội chủ nghĩa.

D.

đàn áp phong trào cách mạng và phong trào giải phóng dân tộc trên thế giới.

Đáp án và lời giải

Đáp án:A

Lời giải:

thực hiện chiến lược toàn cầu làm bá chủ thế giới của đế quốc Mĩ.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Trắc nghiệm Sử 12 Quan Hệ Quốc Tế (1945 – 2000) 60 phút – đề số 1

Làm bài

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Video liên quan

admin