Một lớp học có 28 học sinh …

Một lớp học có 28 học sinh …

Hướng dẫn cách làm và lời giải đáp án bài 1 trang 22 sách giáo khoa Toán 5: Luyện tập chung

Đề bài:

Một lớp học có 28 học sinh, trong đó số em nam bằng Đáp án bài 1 trang 22 sách giáo khoa Toán lớp 5 1 số em nữ. Hỏi lớp học đó có bao nhiêu em nữ, bao nhiêu em nam?

Đáp án bài 1 trang 22 sgk Toán lớp 5

Ta có sơ đồ:

Đáp án bài 1 trang 22 sách giáo khoa Toán lớp 5 2

Theo sơ đồ, tổng số phần bằng nhau là:

2 + 5 = 7 (phần)

Số nam là: 28 : 7 x 2 = 8 (em)

Số nữ là: 28 – 8 = 20 (em)

Đáp số: 8 em nam và 20 em nữ.

» Xem bài tiếp theo: Bài 2 trang 22 SGK Toán 5

——————————————————————–

Tham khảo thêm đáp án và hướng dẫn giải bài tập Toán 5 sách giáo khoa đầy đủ các dạng bài tại doctailieu.com.

admin