Một be nước hình hộp chữ nhật có kích thước trong lòng be la chiều dài 2 5 m

Một be nước hình hộp chữ nhật có kích thước trong lòng be la chiều dài 2 5 m

Bài 119+120. Luyện tập chung SBT Toán lớp 5: Giải bài 1, 2, 3 trang 45 Vở bài tập Toán 5 tập 2. Câu 2: Cho một hình lập phương có cạnh 0,5m. Tính rồi viết kết quả vào ô trống;Một bể nước dạng hình hộp chữ nhật có kích thước ở trong lòng bể là : chiều dài 2m, chiều rộng 1,5m và chiều cao 1m. Mức nước trong bể cao bằng 4/5 chiều cao của bể. Hỏi trong bể có bao nhiêu lít nước

1:Một bể nước dạng hình hộp chữ nhật có kích thước ở trong lòng bể là : chiều dài 2m, chiều rộng 1,5m và chiều cao 1m. Mức nước trong bể cao bằng ({4 over 5})chiều cao của bể. Hỏi trong bể có bao nhiêu lít nước ? (1dm3 = 1 lít)

2:Cho một hình lập phương có cạnh 0,5m. Tính rồi viết kết quả vào ô trống

Diện tích xung quanh

Diện tích toàn phần

Thể tích

3:

a. Viết số đo thích hợp vào ô trống

Hình hộp chữ nhật

(1)

(2)

Chiều dài

2m

1m

Chiều rộng

1m

0,5m

Chiều cao

0,4m

0,2m

Thể tích

b. Viết số thích hợp vào chỗ chấm:

Chiều dài hình (1) gấp . lần chiều dài hình (2)

Chiều rộng hình (1) gấp . lần chiều rộng hình (2)

Chiều cao hình (1) gấp . lần chiều cao hình (2)

Thể tích hình (1) gấp . lần thể tích hình (2)

1:

Bài giải

Thể tích trong lòng bể là :

2 ⨯ 1 ⨯ 1,5 = 3 (m3)

3m3 = 3000dm3 = 3000l

Số lít nước có trong bể :

(3000 times {4 over 5} = 2400,left( l right))

Đáp số : 2400l

2:

Bài giải

Diện tích xung quanh của hình lập phương :

Sxq = 0,5 ⨯ 0,5 ⨯ 4 = 1 (m2)

Diện tích toàn phần của hình lập phương :

Dtp = 0,5 ⨯ 0,5 ⨯ 6 = 1,5 (m2)

Thể tích của hình lập phương:

V = 0,5 ⨯ 0,5 ⨯ 0,5 = 0,125 (m3)

Diện tích xung quanh

Diện tích toàn phần

Thể tích

1m2

1,5m2

0,125m3

3:

a.

Hình hộp chữ nhật

(1)

(2)

Chiều dài

2m

1m

Chiều rộng

1m

0,5m

Chiều cao

0,4m

0,2m

Thể tích

0,8m3

0,1m3

b. Chiều dài hình (1) gấp 2 lần chiều dài hình (2)

Chiều rộng hình (1) gấp 2 lần chiều rộng hình (2)

Chiều cao hình (1) gấp 2 lần chiều cao hình (2)

Thể tích hình (1) gấp 8 lần thể tích hình (2)

Video liên quan

admin