Môi trường tự nhiên tiếp nhận từ con người

Môi trường tự nhiên tiếp nhận từ con người

bài giảng khoa học 5 bài 64 vai trò của môi trường tự nhiên đối với đời sống con người

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây  (2.06 MB, 14 trang )

KHOA HỌC LỚP 5
BÀI 64: VAI TRÒ CỦA MÔI TRƯỜNG TỰ NHIÊN
ĐỐI VỚI ĐỜI SỐNG CON NGƯỜI

1.Tài nguyên thiên nhiên là gì?
2.Nêu lợi ích của tài nguyên đất và nước.
Tài nguyên thiên nhiên là những của cải có sẵn trong môi
trường tự nhiên.Con người khai thác sử dụng chúng cho
lợi ích của bản thân và cộng đồng.
Kiểm tra bài cũ:
+ Đất là môi trường sống của thực vật,động vật và con người.
+ Nước là môi trường sống của động vật, thực vật.Nước phục
vụ cho sinh hoạt hàng ngày của con người. Năng lượng nước
chảy dùng cho nhà máy thuỷ điện,quay bánh xe nước đưa
nước lên cao,
Khoa học:
Hoạt động1: Bước 1. Quan sát
5 6
4
3
1
2
(SGK 132)
Khoa học:
Hoạt động1:
Bước 2. Trả lời câu hỏi:
Mỗi hình cho biết môi trường đã cung cấp cho con người những gì
và nhận từ các hoạt động của con người những gì?
Hình Môi trường tự nhiên
Cung cấp cho con người Nhận từ các hoạt động của con người
Hình 1

Hình 2
Hình 3
Hình 4
Hình 5
Hình 6
Phiếu học tập
Nhiệm vụ : Thảo luận nhóm 4, ghi kết quả vào phiếu học tập,
trong thời gian 4 phút.
Khoa học:
Môi trường tự nhiên cho
Môi trường tự nhiên nhận
Chất đốt
Khí thải
Diện tích đất bị
thu hẹp.
Đất, bãi cỏ để chăn
nuôi gia súc.
Hạn chế sự
phát triển của
những thực vật,
động vật khác.
Đất để xây dựng
nhà cửa, bể bơi
1
2
3
Môi trường tự nhiên cho
Môi trường tự nhiên nhận
Khí thải của các nhà
máy và của các

phương tiện giao
thông
Nước uống Nước tiểu
Đất đai để xây
dựng đô thị
Thức ăn
Phân, rác thải
4
5
6
1 2
3
4 5
6
Môi trường tự nhiên cung cấp cho con người: than, đất, nước
uống,thức ăn,nơi vui chơi,
Môi trường tự nhiên tiếp nhận từ các hoạt động của con người khí
thải, chất thải,
Hoạt động1: Quan sát hình, trả lời câu hỏi
Môi trường tự nhiên cung cấp cho con người những gì?
Môi trường tự nhiên tiếp nhận những gì từ các hoạt động của con
người?
Hoạt động2: Trò chơi :  Nhóm nào nhanh hơn
Nội dung: Viết những gì môi trường cho con người và những gì môi
trường nhận từ các hoạt động sống,sản xuất của con người.
Khoa học:
1 2
3
4 5
6

Môi trường tự nhiên cung cấp cho con người: than, đất, nước
uống,thức ăn,
Môi trường tự nhiên tiếp nhận từ các hoạt động của con người khí
thải, chất thải,
Hoạt động1: Quan sát hình, trả lời câu hỏi
Kết luận:
*Môi trường tự nhiên cung cấp cho con người:
+ Thức ăn, nước uống, khí thở, nơi ở, nơi làm việc,
nơi vui chơi, giải trí
+ Các tài nguyên thiên nhiên dùng trong sản xuất
và đời sống.
* Môi trường là nơi tiếp nhận những chất thải
trong sinh hoạt, trong quá trình sản xuất và trong các
hoạt động khác của con người.
? Điều gì sẽ xảy ra nếu con người khai thác tài nguyên thiên nhiên một
cách bừa bãi và thải ra môi trường nhiều chất độc hại?
Nếu con người khai thác tài nguyên thiên nhiên một cách bừa bãi và
thải ra môi trường nhiều chất độc hại sẽ làm cho tài nguyên thiên
nhiên bị cạn kiệt, môi trường bị ô nhiễm và bị phá huỷ.
Khoa học:
Các hố bom
Các loại bom, mìn, lựu đạn.
Kết luận:
*Môi trường tự nhiên cung cấp cho con người:
+ Thức ăn, nước uống, khí thở, nơi ở, nơi làm việc,
nơi vui chơi, giải trí
+ Các tài nguyên thiên nhiên dùng trong sản xuất
và đời sống.
* Môi trường là nơi tiếp nhận những chất thải
trong sinh hoạt, trong quá trình sản xuất và trong các

hoạt động khác của con người.
Khoa học:

admin