Luyện từ và câu lớp 5 trang 45 tập 2

Luyện từ và câu lớp 5 trang 45 tập 2

Luyện từ và câu – Mở rộng vốn từ : Truyền thống trang 45, 46  Quảng cáo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

  • Câu 1
  • Câu 2
  • Câu 3
  • Câu 1
  • Câu 2
  • Câu 3

Bài khác

Câu 1

Dòng nào dưới đây nêu đúng nghĩa của từ truyền thống? Đánh dấu X vào  trước ý trả lời đúng :

Phong tục và tập quán của tổ tiên, ông bà.

Cách sống và nếp nghĩ của nhiều người ở nhiều địa phương khác nhau.

Lối sống và nếp nghĩ đã hình thành từ lâu đời và được truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác.

Phương pháp giải:

Em làm theo yêu cầu của bài tập.

Lời giải chi tiết:

Dòng nêu đúng nghĩa của từ truyền thống đó là:

X Lối sống và nếp nghĩ đã hình thành từ lâu đời và được truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác.

Câu 2

Dựa theo nghĩa của tiếng truyền, em hãy xếp các từ ngữ cho trong ngoặc đơn vào ba nhóm :

a) Truyền có nghĩa là trao lại cho người khác (thường thuộc thế hệ sau) :

b) Truyền có nghĩa là lan rộng hoặc làm lan rộng ra cho nhiều người biết :……………….

c) Truyền có nghĩa là nhập vào hoặc đưa vào cơ thể người:

(truyền thống, truyền bá, truyền nghề, truyền tin, truyền máu, truyền hình, truyền nhiễm, truyền ngôi, truyền tụng)

Phương pháp giải:

– Truyền thống: thói quen được hình thành lâu đời, trong lối sống và nếp nghĩ được truyền từ đời này sang đời khác.

– Truyền bá: được phổ biến rộng rãi cho nhiều người, nhiều nơi.

– Truyền nghề: Nghề nghiệp được truyền từ đời này sang đời khác, thế hệ này sang thế hệ khác.

– Truyền tin: Thông tin được truyền đi cho nhiều người biết tới.

– Truyền máu: Máu được truyền từ cơ thể này sang cơ thể khác.

– Truyền hình: Truyền hình ảnh, thường đồng thời có cả âm thanh bằng phương tiện thu bắt tín hiệu.

– Truyền nhiễm: lây nhiễm, lây truyền.

– Truyền ngôi: Ngai vàng, ngôi vua được truyền từ đời này sang đời khác.

– Truyền tụng: Truyền tụng cho nhau bằng lòng ngưỡng mộ.

Lời giải chi tiết:

a) Truyền có nghĩa là trao lại cho người khác (thường thuộc thế hệ sau) :

-Truyền thống, truyền nghề, truyền ngôi.

b) Truyền có nghĩa là lan rộng hoặc làm lan rộng ra cho nhiều người biết :

-Truyền hình,truyền tin, truyền tụng, truyền bá.

c) Truyền có nghĩa là nhập vào hoặc đưa vào cơ thể người :

-Truyền máu, truyền nhiễm

Câu 3

Tìm trong đoạn văn ở bài tập 3 (Tiếng Việt 5, tập hai, trang 82), viết vào chỗ trống :

Tôi đã có dịp đi nhiều miền đất nước, nhìn thấy tận mắt bao nhiêu dấu tích của tổ tiên để lại, từ nắm tro bếp của thuở các vua Hùng dựng nước, mũi tên đồng Cổ Loa, con dao cắt rốn bằng đá của cậu bé làng Gióng nơi vườn cà bên sông Hồng, đến thanh gươm giữ thành Hà Nội của Hoàng Diệu, cả đến chiếc hốt đại thần của Phan Thanh Giản…Ý thức cội nguồn, chân lí lịch sử và lòng biết ơn tố tiên truyền đạt qua những di tích, di vật nhìn thấy được là một niềm hạnh phúc vô hạn nuôi dưỡng những phẩm chất cao quý nơi mỗi con người. Tất cả những di tích này của truyền thống đều xuất phát từ những sự kiện có ý nghĩa diễn ra trong quá khứ, vẫn tiếp tục nuôi dưỡng đạo sống của những thế hệ mai sau.

Theo HOÀNG PHỦ NGỌC TƯỜNG

– Những từ ngữ chỉ người, gợi nhớ lịch sử và truyền thống dân tộc:

– Những từ ngữ chỉ sự vật, gợi nhớ lịch sử và truyền thống dân tộc:

Phương pháp giải:

Con đọc thật kĩ đoạn văn và tìm những từ ngữ chỉ:

– người gợi nhớ đến lịch sử và truyền thống dân tộc.

– sự vật gợi nhớ đến lịch sử và truyền thống dân tộc.

Lời giải chi tiết:

– Những từ ngữ chỉ người, gợi nhớ lịch sử và truyền thống dân tộc:

Các vua Hùng, cậu bé làng Gióng, Hoàng Diệu, Phan Thanh Giản.

– Những từ ngữ chỉ sự vật, gợi nhớ lịch sử và truyền thống dân tộc:

Nắm tro bếp thuở các Vua Hùng dựng nước, suối tiên đồng cổ Loa, con dao cắt rốn của cậu bé làng Gióng, vườn cà bên sông Hồng,thanh Gươm giữ thành Hà Nội, chiếc hốt đại thần của Phan Thanh Giản.

Loigiaihay.com

Bài tiếp theo

Quảng cáo                                                                                                   Luyện Bài tập trắc nghiệm môn Tiếng Việt lớp 5 – Xem ngay                                                                                                                                                                            Báo lỗi – Góp ý

Video liên quan

admin