Lời bài hát Baby Mouse – Tốp Ca

Thông tin bài hát

Tên bài hát: Baby MouseCa sĩ: Tốp CaSáng tác: Shin Hồng VịnhAlbum: Tuyển Tập Baby SharkNgày ra mắt: 01/01/1970Thể loại: Việt Nam, Nhạc Thiếu Nhi

 

Lời bài hát Baby Mouse – Tốp Ca

Bài hát: Baby MouseCa sĩ: Tốp Ca

Baby mouse, chít chít chítBaby mouse, chít chít chítBaby mouse, chít chít chítBaby mouse!Mommy mouse, chít chít chítMommy mouse, chít chít chítMommy mouse, chít chít chítMommy mouse!Daddy mouse, chít chít chítDaddy mouse, chít chít chítDaddy mouse, chít chít chítDaddy mouse!Grandma mouse, chít chít chítGrandma mouse, chít chít chítGrandma mouse, chít chít chítGrandma mouse!Grandpa mouse, chít chít chítGrandpa mouse, chít chít chítGrandpa mouse, chít chít chítGrandpa mouse!Happy mouse, chít chít chítHappy mouse, chít chít chítHappy mouse, chít chít chítHappy mouse!Happy mouse, chít chít chítHappy mouse, chít chít chítHappy mouse, chít chít chítHappy mouse!

Baby mouse, chít chít chítBaby mouse, chít chít chítBaby mouse, chít chít chítBaby mouse!Mommy mouse, chít chít chítMommy mouse, chít chít chítMommy mouse, chít chít chítMommy mouse!Daddy mouse, chít chít chítDaddy mouse, chít chít chítDaddy mouse, chít chít chítDaddy mouse!Grandma mouse, chít chít chítGrandma mouse, chít chít chítGrandma mouse, chít chít chítGrandma mouse!Grandpa mouse, chít chít chítGrandpa mouse, chít chít chítGrandpa mouse, chít chít chítGrandpa mouse!Happy mouse, chít chít chítHappy mouse, chít chít chítHappy mouse, chít chít chítHappy mouse!Happy mouse, chít chít chítHappy mouse, chít chít chítHappy mouse, chít chít chítHappy mouse!

admin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *