Kiểm soát chi phí là gì

Kiểm soát chi phí là gì

Sự khác biệt giữa Kiểm soát Chi phí và Giảm Chi phí

Kiểm oát chi phí và giảm chi phí là hai thuật ngữ đôi khi được ử dụng thay thế cho nhau; tuy nhiên, chúng có ý nghĩa khác nhau. Hai yếu tố nà

https://www.youtube.com/watch?v=tTopP1w4K1g
Sự khác biệt giữa Kiểm soát Chi phí và Giảm Chi phí

NộI Dung:

  • Sự khác biệt chính – Kiểm soát chi phí so với Giảm chi phí
  • Kiểm soát chi phí là gì?
  • Giảm chi phí là gì?
  • Sự khác biệt giữa Kiểm soát Chi phí và Giảm Chi phí là gì?
  • Tóm tắt – Kiểm soát chi phí so với Giảm chi phí

Sự khác biệt chính – Kiểm soát chi phí so với Giảm chi phí

Kiểm soát chi phí và giảm chi phí là hai thuật ngữ đôi khi được sử dụng thay thế cho nhau; tuy nhiên, chúng có ý nghĩa khác nhau. Hai yếu tố này đại diện cho một phần không thể thiếu trong kế toán chi phí, luôn được ban lãnh đạo quan tâm. Sự khác biệt chính giữa kiểm soát chi phí và giảm chi phí là kiểm soát chi phí là quá trình duy trì chi phí ở mức ước tính trong khi giảm chi phí nhằm mục đích hạ giá thành đơn vị sản xuất mà không ảnh hưởng đến chất lượng.

NỘI DUNG
1. Tổng quan và sự khác biệt chính
2. Kiểm soát chi phí là gì
3. Giảm chi phí là gì
4. So sánh song song – Kiểm soát chi phí và Giảm chi phí
5. Tóm tắt

Kiểm soát chi phí là gì?

Kiểm soát chi phí là một hoạt động xác định chi phí và quản lý chúng. Điều này bắt đầu với việc lập ngân sách vào đầu năm, nơi chi phí và doanh thu được ước tính cho năm tới. Trong năm, những điều này sẽ được ghi nhận và kết quả sẽ được so sánh vào cuối năm. Như vậy việc kiểm soát chi phí liên quan chặt chẽ đến các khía cạnh như lập ngân sách, so sánh kết quả được lập ngân sách với kết quả thực tế và phân tích phương sai.

Kiểm soát chi phí là một kết quả quan trọng của các quá trình này vì chi phí phát sinh trong kỳ kế toán phải được so sánh với kết quả dự kiến ​​và các biến thể cần được xác định để đưa ra các quyết định trong tương lai. Vì vậy, kiểm soát chi phí là một quyết định quan trọng của ban lãnh đạo. Kiểm soát chi phí chủ yếu quan tâm đến chi phí vượt quá chi phí dự kiến. Những tình huống như vậy gây ra những phương sai bất lợi và những điều này sẽ được kế toán chi phí lưu ý đến các nhà quản lý để các nhà quản lý có thể đưa ra các quyết định cần thiết để thực hiện các hành động khắc phục.

Kiểm soát chi phí không chỉ có nghĩa là giảm chi phí; duy trì chi phí ở mức phổ biến cũng là một phần quan trọng của kiểm soát chi phí. Kiểm soát chi phí cần chú ý đến cả phương sai thuận lợi và bất lợi. Ví dụ, nếu một chi phí cụ thể có phương sai có lợi đặc biệt cao, điều này có nghĩa là chi phí mục tiêu trong quá trình lập ngân sách quá cao. Trong những tình huống như vậy, ngân sách nên được sửa đổi, mặc dù không nên thực hiện bất kỳ hành động nào liên quan đến chi phí phát sinh.

Giảm chi phí là gì?

Đây là một quá trình nhằm giảm chi phí trên một đơn vị sản xuất mà không ảnh hưởng đến chất lượng. Chi phí cao hơn làm giảm lợi nhuận; do đó, đánh giá chi phí thường xuyên nên được thực hiện để giảm thiểu tác động tiêu cực của nó.

Ví dụ. ABC là một công ty sản xuất ô tô mua nhiều thành phần từ một số nhà cung cấp, bao gồm cả một nhà cung cấp lốp duy nhất. Vào đầu năm, ABC đã lập ngân sách để mua 2.500 chiếc lốp xe với giá 750 đô la một chiếc trong năm. Tuy nhiên, nửa năm qua nhà cung cấp đã tăng giá một chiếc lốp lên 1.250 USD. ABC đã mua 1.800 lốp xe sau khi giá tăng. Do đó, phương sai kết quả sẽ là,

Tổng chi phí dự kiến ​​cho 2.500 lốp = 1.875.000 USD

Chi phí thực tế cho 25.500 lốp xe (700  * 750 USD) + (1.800  * 1.250 USD) = 2.775.000 USD

Phương sai = ($ 900,000)

Ban Giám đốc có thể thực hiện các hành động sau để đảm bảo rằng phương sai được giảm thiểu trong năm tới bằng cách,

  • Đàm phán với nhà cung cấp để giảm giá
  • Chấm dứt kinh doanh với nhà cung cấp và mua một nhà cung cấp mới bán lốp xe với giá thấp hơn

Trong tình huống này, ban lãnh đạo phải hết sức thận trọng và không được muốn đưa ra quyết định chỉ dựa trên các chỉ số tài chính mà còn phải xem xét các yếu tố định tính. Trong ví dụ trên, Công ty ABC có thể là một nhà sản xuất ô tô có uy tín lớn trên thế giới và đã chỉ mua lốp từ nhà cung cấp nói trên trong một số năm với chất lượng đã được kiểm chứng. Một ví dụ tương tự về công ty thực tế là Toyota mua lốp xe ô tô của họ từ Goodyear. Nếu nhà cung cấp sản xuất một sản phẩm có chất lượng so với các nhà cung cấp khác và có khả năng đáp ứng mọi nhu cầu của công ty thì việc chấm dứt mối quan hệ kinh doanh dựa trên việc tăng giá sẽ không phải là một quyết định khôn ngoan. Do đó, điều cần thiết là phải thực hiện cả kiểm soát chi phí và giảm chi phí sau khi xem xét chi tiết ảnh hưởng của chúng đối với chi phí.

Hình ảnh 1: Giảm chi phí là một cấu trúc kinh doanh quan trọng

Sự khác biệt giữa Kiểm soát Chi phí và Giảm Chi phí là gì?

Kiểm soát chi phí so với Giảm chi phí

Kiểm soát chi phí là hệ thống duy trì chi phí ở mức ước tính. Giảm chi phí nhằm mục đích hạ giá thành đơn vị sản xuất mà không ảnh hưởng tiêu cực đến chất lượng.
Tập trung vào Chi phí
Kiểm soát chi phí được thực hiện cho tổng chi phí. Giảm chi phí là tập trung vào giá thành đơn vị.
Loại thước đo
Kiểm soát chi phí là một biện pháp phòng ngừa. Giảm chi phí là một biện pháp điều chỉnh.
Oucome
Kết quả của việc kiểm soát chi phí có thể là giảm chi phí hoặc sửa đổi tiêu chuẩn đã đặt ra trước đó. Kết quả của việc giảm chi phí là chi phí thấp hơn.

Tóm tắt – Kiểm soát chi phí so với Giảm chi phí

Sự khác biệt chính giữa kiểm soát chi phí và giảm chi phí phụ thuộc vào việc chi phí được duy trì ở một mức cụ thể hay được hạ xuống với mục đích đạt được lợi nhuận cao hơn. Cả hai bài tập này nên được thực hiện sau khi xem xét tác động của nó đối với chất lượng và điều kiện thị trường. Giảm chi phí cũng có thể thách thức các tiêu chuẩn đặt trước; tuy nhiên, việc tập trung chi phí quá mức có thể gây bất lợi ở nhiều cấp độ tổ chức và dẫn đến sự không hài lòng giữa khách hàng, nhân viên và nhà cung cấp.

Tài liệu tham khảo:
1. “Sự khác biệt giữa Kiểm soát Chi phí và Giảm Chi phí.” Học Kế toán: Lưu ý, Thủ tục, Vấn đề và Giải pháp. N.p., ngày 18 tháng 6 năm 2016. Web. Ngày 15 tháng 3 năm 2017.
2. “Kiểm soát chi phí.” Investopedia. N.p., ngày 4 tháng 9 năm 2015. Web. Ngày 15 tháng 3 năm 2017.
3. Toyota Chọn Lốp Goodyear Wrangler Dành riêng cho Tacoma TRD Off-Road Grade 2016. Goodyear Corporate. N.p., n.d. Web. Ngày 15 tháng 3 năm 2017.

Hình ảnh lịch sự:
1. Cách sống sót và phát triển mạnh mẽ trong thời kỳ suy thoái với Web 2.0 của Dion Hinchcliffe (CC BY-SA 2.0) qua Flickr

admin