Khi khối lượng của hai vật tăng lên gấp đôi và khoảng cách giữa chúng giảm đi một nửa

Khi khối lượng của hai vật tăng lên gấp đôi và khoảng cách giữa chúng giảm đi một nửa
Bài 17 : Lực hấp dẫn Bài 1 trang 78 SGK Vật Lý 10 Nâng Cao. Hãy chọn câu đúng :
Khi khối lượng của hai vật và khoảng cách giữa chúng đều tăng lên gấp đôi thì lực hấp dẫn giữa chúng có độ lớn

Trang chủ Đề thi & kiểm tra Lớp 10 Vật lý Đề kiểm tra trắc nghiệm Chương 2 môn Vật lý 10 có đáp án Khi khối lượng của hai vật tăng lên gấp đôi…

Khi khối lượng của hai vật tăng lên gấp đôi và khoảng cách giữa chúng giảm đi một nửa thì lực hấp dẫn giữa chún

Video liên quan

admin