Kế hoạch giáo dục trẻ khuyết tật học hòa nhập trường mầm non

Kế hoạch giáo dục trẻ khuyết tật học hòa nhập trường mầm non

Lượt xem: 4711

Kế hoạch giáo dục trẻ khuyết tật học hòa nhập

Tweet

Chia sẻ

Thêm vào danh sách Báo xấu

Trình duyệt không hỗ trợ iframe.

Thông tin tài liệu

Kế hoạch giáo dục trẻ khuyết tật học hòa nhập

Giới thiệu:

Căn cứ vào điều 10 tại thông tư 32/2009/TT-BGDĐT ngày 27/10/2009 về đánh giá HS khuyết tật;

Căn cứ vào tình hình thực tế của trường. Trường mầm non Trung Văn lập kế hoạch giáo dục trẻ khuyết tật học hòa nhập năm học 2017 2018 như sau

Video liên quan

admin