illiterate definition là gì – Nghĩa của từ illiterate definition

illiterate definition là gì – Nghĩa của từ illiterate definition

illiterate definition có nghĩa là

một định nghĩa về một thứ gì đó đã được trình bày theo một cách để những người gặp khó khăn khi đọc đúng ngữ pháp,Đúng chính tả, và đúng chấm câu có thể hiểu nó.

ví dụ

(định nghĩa bình thường của mưa)

Mưa: Nước rơi trong giọt từ hơi cô đọng trong khí quyển

(Định nghĩa mù chữ về mưa)

Mưa ITZ Wen Da Water Iz Flln 4RM Da C1USD N 3Vree Buddy G3TS W3T

admin