Hướng dẫn trả lời câu hỏi bài 17 trang 59 sgk Sinh học 7

Hướng dẫn trả lời câu hỏi bài 17 trang 59 sgk Sinh học 7

Xem ngay hướng dẫn cách làm và đáp án câu hỏi bài 17 trang 59 sách giáo khoa Sinh học lớp 7.

Câu hỏi

Bổ sung thêm các đại diện giun đốt mà em biết. Thảo luận và chọn cụm từ thích hợp vào bảng 1 để thấy rõ sự đa dạng về loài, lối sống và môi trường sống của giun đốt.

Hướng dẫn giải

Bảng 1. Đa dạng của ngành giun đốt

Hướng dẫn trả lời câu hỏi bài 17 trang 59 sgk Sinh học 7

admin