Hướng dẫn soạn thảo căn chỉnh văn bản theo thông tư Bộ Nội Vụ

Hướng dẫn soạn thảo căn chỉnh văn bản phù hợp quy định, tiêu chuẩn. Bộ Nội Vụ ra Thông tư số 01/2011/TT-BNV ngày 19 tháng 01 năm 2011 về Hướng dẫn thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản hành chính.
Trên đây là hướng dẫn chi tiết nhất, soạn thảo, căn chỉnh văn bản theo hướng dẫn của thông tư.
Hướng dẫn rất phù hợp với người mới bắt đầu, mới làm quen soạn thảo. Với người đã soạn thảo nhiều làm theo kinh nghiệm cũng rất tốt để đối chiếu, rồi điều chỉnh cách cho phù hợp. Chúc các bạn thành công.
Link văn bản thô:
Linh file hướng dẫn:
Thực hành soảo thảo nhanh:
Link tải file Thông tư số 01/2011/TT-BNV.
Link tải file Phụ lục Thông tư số 01/2011/TT-BNV.

Xem thêm video Thủ thuật Word văn phòng cho người mới hay: https://mindovermetal.org/thu-thuat-word-van-phong/

admin