Hướng dẫn soạn thảo căn chỉnh đơn xin phép nghỉ học nhanh chóng.

HƯỚNG DẪN SOẠN THẢO CĂN CHỈNH ĐƠN XIN PHÉP NGHỈ HỌC NHANH CHÓNG.
DÀNH HỌC SINH TRUNG HỌC, TIỂU HỌC
Bước 1: Nhập thô văn bản.
Bước 2: Cài đặt trang giấy, canh lề và căn chỉnh và định dạng văn bản.
Bước 3: In ấn.
Chi tiết xem video hướng dẫn. Chúc thành công!
File đơn xin nghỉ học đã hoàn chỉnh:
Xem các bài hướng dẫn hay khác trong trang chính của kênh link:

Xem thêm video Thủ thuật Word văn phòng cho người mới hay: https://mindovermetal.org/thu-thuat-word-van-phong/

admin