Hướng dẫn nhanh soạn thảo căn chỉnh 01 văn bản theo thông tư Bộ Nội

Hướng dẫn nhanh soạn thảo căn chỉnh 01 văn bản theo thông tư Bộ Nội.
Video này bổ trợ cho video hướng dẫn chi tiết trước đó.
Video đi sâu, đi nhanh vào căn chỉnh văn bản phù hợp với hướng dẫn Bộ Nội Vụ.
Link văn bản thô:

Xem thêm video Thủ thuật Word văn phòng cho người mới hay: https://mindovermetal.org/thu-thuat-word-van-phong/

admin