Hướng dẫn cách chơi Cashflow 101 Board Game

– Bắt đầu trò chơi dù cho cách chơi là như thế nào, người chơi cũng sẽ chơi vòng Rat Race trước. 

– Mỗi người chơi đặt Token đại diện của mình ở vị trí Bắt đầu ( Start Here). Chọn người chơi đầu tiên chơi để bắt đầu.

– Mỗi lượt chơi của mình, người chơi đổ 1 viên xúc xắc. Số điểm trên mỗi ô xúc xắc thể hiện số bước mà Token của người chơi được di chuyển từ vị trí hiện tại. Tại vị trí mà Token dừng lại, người chơi đọc chức năng của ô và thực hiện các hành động tương ứng.

 

Các ô có mặt trong vòng Rat Race là:

Ô Oppotunity: Cơ hội. 

Khi  vào ô này, người chơi sẽ lựa chọn 1 thẻ từ tập thẻ Small deal (cơ hội nhỏ) hoặc Big deal (cơ hội lớn) trên bàn chơi. Cơ hội nhỏ mang choít lợi nhuận và cơ hội sinh lời thấp nhưng vốn đầu tư ít và ngược lại đối với cơ hội lớn.

 

Ô Doodad: Chi phí phát sinh. 

Khi  vào ô này, người chơi sẽ rút thẻ Doodad card trên bàn chơi, và phải trả chi phí phát sinh được ghi trên thẻ đó.

 

Ô Market: Thông tin thị trường

Đây là ô mà người chơi có thể tiếp nhận các thông tin mua bán trên thị trường bằng cách rút thẻ Market trên bàn chơi. Dựa vào thông tin đó, người chơi có thể lựa chọn mua bán tài sản của mình (nếu có).

 

Ô Charity: Từ thiện

Khi vào ô này, người chơi có thể lựa chọn: trả 10% tổng thu nhập để làm từ thiện hoặc không. Nếu thực hiện Từ thiện, người chơi sẽ được thảy 2 xúc xắc cùng lúc trong vòng 3 lần.

 

Ô Paycheck: trả lương

Khi  vào hoặc đi qua ô này, người chơi sẽ được nhận lương chính là số tiền Monthly cashflow được ghi trên bản báo cáo tài chính của người chơi.

 

Ô Baby: Sinh con (tối đa 3 con)

Khi  vào ô này, người chơi sẽ phải chịu thêm chi phí nuôi 1 đứa con.

 

Ô Downsize: Thất nghiệp

Khi vào ô này, người chơi sẽ bị mất 2 lượt chơi và phải trả ngay số tiền tổng chi phí hàng tháng.

 

– Khi người chơi  thực hiện xong lượt chơi của mình sẽ đổi lượt cho người kế tiếp. 

 

Kết thúc vòng chơi

Khi người chơi nào có thu nhập thụ động lớn hơn tổng chi phí sẽ được đưa ra khỏi vòng Rat race và đến với vòng Fast track hoặc chiến thắng vòng Rat Race.