Học Excel từ cơ bản đến nâng cao – Bài 86 Hàm Vlookup Sumifs Sum NETWORKDAYS

Download tài liệu:
Đăng ký Để nhận video mới:
Facebook hỗ trợ::
—–
Bài giảng Excel từ cơ bản đến nâng cao giúp bạn thành thạo Excel sau bài học. Nội dung bài giảng số 86 gồm:
1. Hàm Vlookup
2. Hàm Sumifs
3. Hàm Sum
4. Hàm Networkdays
5. Kết hợp các nội dung trên
—–
Chúc các bạn học tốt Excel!!!
#Gaexcel #ExcelChicken #CungHocExcel #ExcelCoBan #ExcelNangCao

Xem thêm video học và các thủ thuật excel: https://mindovermetal.org/thu-thuat-excel/

admin