Học Excel từ cơ bản đến nâng cao – Bài 53 Hàm Vlookup Match Sum IF Match Cong Thuc Mang

https://www.youtube.com/watch?v=O5u-Tg6tYig

Download tài liệu:
Đăng ký Để nhận video mới:
Facebook hỗ trợ::

Bài giảng Excel từ cơ bản đến nâng cao giúp bạn thành thạo Excel sau bài học. Nội dung bài giảng số 52 gồm:
1. Hàm Vlookup
2. Hàm Match
3. Hàm Sum
4. Hàm Month
5. Hàm IF
6. Công Thức mảng
9. Kết hợp các hàm trên

Chúc các bạn học tốt Excel!!!
#Gaexcel #ExcelChicken #CungHocExcel #ExcelCoBan #ExcelNangCao

Xem thêm video học và các thủ thuật excel: https://mindovermetal.org/thu-thuat-excel/

admin